XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI – CUNG CẤP VI SINH TRONG XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI

Vise đã ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải trong nhiều lĩnh vực là đơn vị cung cấp vi sinh uy tính nhiều doanh nghiệp lựa chọn

Xem ThêmXỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI – CUNG CẤP VI SINH TRONG XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI

CÔNG NGHỆ SBR – GIẢI PHÁP NƯỚC THẢI SINH HOẠT TỐI ƯU

Công nghệ phù hợp để xử lý nước thải có các đặc điểm nước thải có hàm lượng BOD, Nitơ, Photpho cao. Thường được ứng dụng trong xử lý nước thải

Xem ThêmCÔNG NGHỆ SBR – GIẢI PHÁP NƯỚC THẢI SINH HOẠT TỐI ƯU

CÔNG NGHỆ AAO – GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CẢI TIẾN

Công nghệ AAO mang nhiều ưu điểm vượt trộ thích hợp để xử lý các loại Nước thải có các đặt tính ô nhiễm hữu cơ cao, BOD, COD, Photpho cao

Xem ThêmCÔNG NGHỆ AAO – GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CẢI TIẾN

MÀNG MBR – XỨ LÝ NƯỚC THẢI ƯU VIỆT

MBR là viết tắt cụm từ (Membrane Bio-Reactor) ( được gọi là Bể phản ứng sinh học bằng màng hay được gọi phổ biến là màng lọc sinh học), có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý nước thải bằng vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng.

Xem ThêmMÀNG MBR – XỨ LÝ NƯỚC THẢI ƯU VIỆT