CÔNG NGHỆ FBR – CÔNG NGHỆ VI SINH DÍNH BÁM

1. Công nghệ FBR là gì? Công nghệ xử lý nước thải FBR (Fixed Bed Reactor): Là công nghệ xử lý nước thải hiếu khí bằng vi sinh, áp dụng kĩ thuật vi sinh dính bám trên lớp vật liệu mang (giá thể) cố định. Do dùng vật liệu mang vi sinh nên mật độ […]

VI SINH XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI

Vise đã ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải trong nhiều lĩnh vực là đơn vị cung cấp vi sinh uy tính nhiều doanh nghiệp lựa chọn

XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI

1. Các loại khí thải lò hơi a.Lò hơi đốt củi Lò hơi đốt củi cho  khí thải ra ở ống khói có nhiệt độ khoảng 120-150o C.Thành phần chính của khí thải bao gồm các sản phẩm cháy của củi, chủ yếu là các khí CO2, CO, N2 và tro bụi tạo ra trong quá trình […]

MÀNG LỌC MBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

MBR là viết tắt cụm từ (Membrane Bio-Reactor) ( được gọi là Bể phản ứng sinh học bằng màng hay được gọi phổ biến là màng lọc sinh học), có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý nước thải bằng vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng.