GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện nay trong một số hoạt động cần phải làm giấy phép môi trường. Vậy giấy phép môi trường được hiểu là gì? Quy định cấp giấy phép môi trường như thế nào? Hãy cùng VISE tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Hình ảnh minh họa giấy phép môi trường

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?


  • Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

( Theo khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

  • Giấy phép môi trường là căn cứ để thực hiện hoạt động sau đây (Theo khoản 4 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020):

    + Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

    + Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

ĐỐI TƯỢNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


  • Dự án đầu tư nhóm I (có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao), nhóm II (có nguy cơ tác động xấu đến môi trường), nhóm III (ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường) có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức (trừ trường hợp là dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công).
  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Hình ảnh minh họa môi trường xanh

THỜI HẠN 


  • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I; cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.
  • 10 năm đối với đối tượng còn lại.
  • Thời hạn của giấy phép có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

THỜI ĐIỂM CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


  • Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải thực hiện cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thì được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết hạn vận hành thử nghiệm.
  • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản:

(1) Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

(2) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí;

(3) Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đói với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

(4) Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng;

(5) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;

(6) Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư khác.

  • Dự án đầu tư thuộc đối tượng cấp giấp phép môi trường hoạt động trước ngày 01/01/2022 phải có giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2025 trừ các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư có giấy phép môi trường thành phần có xác định thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn của giấy phép.

+ Dự án đầu tư có giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn được tiếp tục sử dụng đến 01/01/2027.

Hình ảnh bảy sắc cầu vòng

THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH


Bộ Tài nguyên Môi trường

– Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.

– Dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

– Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

UBND cấp tỉnh

– Dự án đầu tư nhóm II thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường.

– Dự án đầu tư nhóm III thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

– Dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ (trừ Bộ Tài nguyên và môi trường), cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND cấp huyện

Các dự án thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường còn lại.

KẾT LUẬN


– Như vậy, giấy phép môi trường là một trong những công cụ rất quan trọng để nhà nước quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường xung quanh các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

– Việc luôn tuân thủ theo các quy định sẽ góp một phần rất quan trọng trong công cuộc quản lý và bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường giúp thúc đẩy nền kinh tế và phát triển bền vững.

Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho khách hàng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.

Quý khách hàng có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0969.31.34.79


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE

☎️☎️☎️ Hotline: 0969.31.3479 (Mr.Dương)
☎️☎️☎️ Phòng Kinh doanh: 0865.43.76.79 (Ms.Nguyên)
☎️☎️☎️ Phòng Kỹ thuật: 0867.49.76.79 (Mr.Tính)
Trụ sở: 1179 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Email  viseco.cskh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *