Module xử lý nước thải y tế, công suất 5-10m3/ngày.đêm | HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VISE
GS05-10/MNTYT
Bảo hành lên đến 5 năm
Tư vấn 24/7
Hotline: 0969.31.34.79